FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Postulát

postulát

- bezpodmienečná požiadavka, príkaz; nevyhnutný predpoklad alebo východisková poučka vo vedeckej teórii prijatá bez dôkazu, ktorej uznanie musíme vyyžadovať, pretože nie je ani zrejmá, evidentná (čo ju odlišuje od axiómy), ani dokázateľna; v modernej logike a matematike synonymum axiómy. V spojení ' významový postulát' sa však má na zreteli iný význam než 'axióma'( L719;228 L715;569 L736;245).

-----------
postulát>