FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Postmoderna - zoznam literatúry

postmoderna - zoznam literatúry

Wellmer, A.: Zur Dialektik von Moderne und Postmoderne. Vernuftkritik nach Adorno, 1985
L1175