FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Pošta

pošta

- odvetvie spojov, ktoré zabezpečuje prepravu všetkých druhov správ a rôznych druhov zásielok pomocou technickej základne - poštové strediská, schránky, doručovatelia; budova, kde sa poskytujú poštové služby; súhrn poštových zásielok.