FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Porovnávanie čísiel rozdielom

porovnávanie čisiel rozdielom

- operácia s čislami, ktorou zisťujeme, o koľko je jedno číslo väčšie ako druhé. ~~~~~~~

Rozdielom a - b vyjadrujeme o koľko je číslo a väčšie ako číslo b, napríklad:

Ak 1 kg jabĺk stojí 30 Sk a pomarančov 28 Sk, môžeme povedať:

jablká sú o (30 - 28 =) 2 Sk drahšie ako pomaranče