FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Polygrafia

polygrafia

- vyrobný odbor, ktorý reprodukuje a tlačou rozmnožuje predlohy písané, kreslené, tlačené alebo iné a dáva im konečný tvar výrobku : knihy, noviny, plagáty a iné tlačoviny.

Polygrafia zahrnuje zhotovovanie predlôh pre tlač, reprodukciu (fotografickú, fotomechanickú), zhotovovanie tlačovych foriem, tlač, práce knihárske (pozri: knihárstvo), pomocné práce a služby ( L42;915).

-------------
polygrafia>