FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Pojem rozdielu

pojem rozdielu

- kognitivny významový útvar, ktorý vznikol na základe poznania podstaty rozdielu a ktorý je dôležitý z hľadiska rozlišovania.