FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Pojem (hegel, g. w. f.)

pojem ( Hegel, G. W. F.)

- syntéza bytia (12) a podstaty (12), podstatné bytie, bytostné určenie všetkého jestvujúceho. Pojem je najvyššie, najpravdivejšie určenie absolútna, najpôvodnejší, najvnútornejší základ, dôvod, zmysel, princíp všetkého jestvujúceho. Pojem je princípom všetkého života, niečo celkom konkrétne. Pojem zahrnuje substanciu (12) ako svoj podriadený moment; pojem je substancia, ale zároveň je aj subjekt (12), ja (12), sebauvedomenie (12). Pojem tak tvorí bytostne vnútorný, imanentný pohyb, vývoj, a to od čírej abstraktnej všeobecnosti k rozvinutiu všetkých zvláštnych momentov a stránok, a odtiaľ konečne k jedinečnosti, ktorá ako dialektická jednota všeobecného a zvláštneho vytvára pravú, celkom konkrétnu skutočnosť. Pojem je substanciálne ja, ktoré sa vnútorne, teda slobodne vyvíja a vo svojom vývoji vytvára zo seba všetko čo je. Pojem je prvý a veci sú tým čím sú, v dôsledku činnosti imanentného a v nich sa prejavujúceho pojmu.

Pojem je predmetom skúmania tej časti logiky (12), ktorá sa nazýva subjektívnou logikou (12) ( L110;55).

Pohyb pojmu je dianie (12).