FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Pohlavie ženské

pohlavie ženské

- súhrn morfologických a fyziologických znakov organizmu, ktoré majú priamy alebo nepriamy vzťah k rozmnožovaniu a ktoré sú geneticky určené splynutím spermie s chromozómom X a vajíčka (ktoré má vždy len pohlavný chromozóm X) ( L217;276).