FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Pocit (rubinštejn, s. l.)

pocit ( Rubinštejn, S. L.)

- počiatočný článok senzomotorickej reakcie a výsledok uvedomelej činnosti, diferenciácie, vydeľovania jednotlivých zmyslovych kvalít z vnímania. Pocit je vždy spojený s motorikou, s činnosťou a s vnemom ( L1263;203).