FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Platonizmus stredný - predstavitelia

platonizmus stredný - predstavitelia

Albinos
Apuleios z Madaury
Attikos

Celsus (Kelsos)

Derkylides

Eudoros z Alexandrie

Favorinus z Arelaty

Plutarchos z Chaironeie

Teón zo Smyrny
Trasyllos z Mendu