FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Platon - zoznam zdrojov

Platon - zoznam zdrojov

Pytagoras priviedol Platóna k viere v nesmrteľnosť; od neho ziskal poznatky z náboženstva, mystiky a matematiky.

Parmenides ho ovplyvnil predstavou, že pravá skutočnosť je večná, nemenná a bezcasová.

Herakleitos viedol Platóná k presvedčeniu, že v prirodnom svete niet ničoho stáleho a že pravé poznanie nemôžeme dosiahnuť prostredníctvom zmyslov. o svojej filozofii sa Platón pokúšal nájsť riešenie rozporu medzi Herakleitovým názorom na svet, podľa ktorého sa svet javov stálen mení, a parmenidovským chápaním pravej skutočnosti, ktorá je jedna a nemenná.

Sokrates vyvolal v Platónovi záujem o mravné problémy a túžbu po objasnení "zmyslu" všetkého na tomto svete. tak Sokrates, ako aj Platón sa zaoberali poznaním dobra.

škola megarská

------------------------
zoznam vplyvov Platona