FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Písmo (derrida, j.)

písmo ( Derrida, J.) fr. écriture

- je model textu, ktorý už neplatí ani ako uzavretý, ani ako sémanticky jednoznačný. Derrida chce svojím pojmom znaku, ktorý už neurčuje prostredníctvom pojmu reprezentácie, rehabilitovať písmo, ktorého zmysel a význam vdačia za svoju existenciu diferencii: Svet sám nadobúda význam iba potiaľ, pokiaľ ho čítame ako otvorený text.