FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Perpetuum mobile

perpetuum mobile (lat.)

- zariadenie, ktoré by trvalo konalo prácu bez dodávania mechanickej energie (perpetuum mobile prvého druhu); periodicky pracujúci stroj, ktorý by všetko teplo odobraté zo zdroja menil naprácu (perpetuum druhého druhu). Ani jedno zariadenie nie je možné skonštruovať ( L715;543).