FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Pedagogika špeciálna

pedagogika špeciálna

- je v podstate každá pedagogika (vzhľadom k pedagogike všeobecnej) špeciálne zameraná podľa veku alebo predmetu, napr. pedagogika predškolského veku, pedagogika školského veku, pedagogika dospelých, pedagogika hudobná, pedagogika vojenská a pod. V užšom zmysle je špeciálna pedagogika vedou o špeciálnej výchove a vyučovaní osôb defektných (telesne, zmyslovo alebo duševne postihnutých) a ako taká je súčasťou širšieho vedného celku defektológie. Speciálna pedagogika v užšom zmysle sa označuje aj ako defektologická špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika, nápravná pedagogika, ortopedagogika, pedagogika handicapovaných detí a pod. ( L349;268).

-----------------------
pedagogika špeciálna>