FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Pedagogika experimentálna

pedagogika experimentálna

- smer pedagogického výskumu používajúci experiment ako hlavný zdroj informácií o vzdelávacích procesoch. Rozšírila sa najmä v oblasti pedagogickej psychológie v USA ( E. L. Thorndike a i.) a v Nemecku (E. Meumann a i.) ( L1039;66).