FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam N

Novoplatonizmus islamský

novoplatonizmus islamský

- jeden z troch hlavných prúdov arabskej filozofie; jeho hlavným predstaviteľom bol al-Gazzálí, ktorý patril k súfizmu. Ďalej sem prináležia Bratia čistoty, ktorí pôsobili v Basre v 10. stor. ( L527;48).