FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam N

Novohegelovstvo

novohegelovstvo

- nejednotný filozofický prúd súčasnej filozofie, ktorý sa od konca 19. stroročia alebo od začiatku 20. storočia rozvíja v Nemecku, Francúzsku, Anglicku, Holandsku, Taliansku, Rusku, ©kandinávii a USA v nadväznosti na Hegelovu filozofiu. Osobitný dôraz kladie na rozbor otázok kultúry a dejín. Novohegelovstvo vyzdvihuje duchovedu nad prírodovedu.

------------------
novohegelovstvo>