FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam N

Nová akadémia

Nová Akadémia

- etapa vo vývine platónskej Akadémie, ktorá radikalizovala smer nastúpený Arkesilaom; jej scholarchami boli: Karneades, Filon z Larissy, Antiochos z Askalonu.