FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam N

Norma právna - odkazy

norma právna - odkazy

abrogácia
autorita verejná

názory na právnu normu

pozitivizmus právny
právo

štát