FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam N

Neofašizmus

neofašizmus

- ideológia alebo hnutie usilujúce sa obnoviť fašizmus. Rozvíja sa po 2. svetovej vojne. Usiluje sa obnoviť korporatívne formy fašistickej diktatúry. V širšom slova zmysle predstavuje neofašizmus tendencie k dosiahnutiu fašistických cieľov násilnými metódami - v súčasnej dobe najmä demonštráciami organizovanej sily a teroristickými aktami.

K najsilnejším neofašistickým stranám patrí Talianske sociálne hnutie - Nářodná pravica v Taliansku, Nacionálny front vo Francúzsku, Nacionálno demokratická strana v Nemecku.