FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Ideológia

ideológia ideológia (FT)

- významový útvar, ktorý sa chápe buď ako všeobecná veda o ideách zameraná na prejasnenie a skvalitnenie verejného myslenia (Destutt de Tracy), alebo ako systematická a všezahrnujúca politická doktrína slúžiaca ako základ zdôvodňujúci program politického konania ( L111;41).

------------
ideológia>