FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Minoriti

minoriti lat. Ordo Fratrum Minorum, OFM; Ordo Fratrum Minorum Conventualium, OFM Conv.

- menší bratia - žobravý rád založený v Taliansku 1209 Františkom z Assisi, ktorý zostavil regulu schválenú 1219-1223. Z minoritov pochádzal Fra Dolcino.