FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

František z assisi

František z Assisi (1181 al. 1182 Assisi - 3. 10. 1226 asi tamtiež) Francesco (San) d'Assisi [assízi]
pôv. menom Giovanni Bernardone

- zakladateľ františkánskeho rádu. Bol synom bohatého obchodníka so súkom. Žil životom veselej, bezstarstne si užívajúcej mladosti, až kým asi v r. 1206 nazačal kajúcnícky život, rozdával zo svojho i otcovho majetku a prežíval zvláštne videnia. Najmocnejšie naňho zapôsobilo Písmo, keď z úst kňaza v kostole v Portiuncule neďaleko Assisi počul 10. kapitolu Matúšovho evanjelia.