FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Metóda diachronická

metóda diachronická

- výskum istého javu tak, ako sa vyvíja v čase, výskum jeho dejín a dejinných premien. Diachronická metóda je metóda skúmania a opisu z historického hľadiska. Teoretickým základom diachronickej metódy je myšlienka, že ak sa chce vysvetliť pričina javu, nestačí opísať súčasný, pozorovaný jav, ale treba skúmať stav pred začiatkom tohto javu, resp. stav, v ktorom skúmaný jav ešte nejestvoval. Predmetom diachronického výskumu nie sú len javy, ale aj zmeny týchto javov prebiehajúce v čase a hľadanie príčin týchto zmien. Popri jednotlivých zmenách a ich príčinách sa sa skúma aj celkový rozvoj a jeho hybné sily ( L534;113).

----------------------
metóda diachronická>