FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Metakomunikácia

metakomunikácia

- súhrn neverbálnych prejavov sprevádzajúcich komunikáciu; gestá, mimika, vzdialenosť a rozmiestnenie komunikujúcich, intonácia hlasu; metakomunikácia obsah verbálneho oznamu buď zdôrazňuje, popiera, alebo posúva jeho význam ( L571;103).