FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Meranie - odkazy

meranie - odkazy

absorpciometer

druhy/príklady merania

observácia

pozorovanie
prístroj merací
psychometria

zoznam literatúry o meraní