FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Materializmus vulgárny

materializmus vulgárny

- filozofický smer z polovice 19. storočia zjednodušujúci a vulgarizujúci základné princípy materializmu. V podmienkach prudkého rozvoja prírodných vied bol výrazom pozitivistickej reakcie materializmu na idealistickú dialektiku najmä nemeckej klasickej filozofie. Hlavnými predstaviteľmi boli: C. Vogt, J. Moleschott, L. Bchner.