FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Marcelli, m.

Marcelli, Miroslav Kód: 278

- slovenský filozof, prekladateľ, vedúci Katedry filozofie a dejín filozofie FF UK v Bratislave. Zaoberá sa výskumom súčasnej francúzskej filozofie a dejinami európskej novovekej filozofie.

---------------
Marcelli, M.>