FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam L

Logicizmus-e

logicizmus-E

E1
"logicizmus - jeden z hlavných smerov zdôvodňovania matematiky, ktorý sa usiluje zredukovať celú matematiku na logiku. Hoci túto ideu vyslovil už Leibniz, realizovať sa ju pokúsil až koncom minulého stor. Frege. Frege si vytýčil úlohu 1. definovať východiskové matematické pojmy iba po-((270-271)) mocou logických termínov; 2. pri dôkaze princípov matematiky vychádzať len z logických princípov a používať len logické dôkazy. Ďalšie práce v tomto smere (Russell a Whitehead, 1910-1913; Ramsey, 1926; Quine, 1940) pri všetkom význame ich konkrétnych výsledkov neumožnili uskutočniť tento program, čo súvisí s nesprávnou metodologickou orientáciou logicizmu - s tvrdením o nezá- vislosti matematiky od objektívneho sveta a od úloh jeho štúdia. Vývoj matematickej logiky, naopak, priviedol k záveru, že dokonca ani pomerne elementárne časti matematiky nemožno redukovať na logiku (G"delova teoréma)." ( L53;270-271)