FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Frege, g.

Frege, Gottlob Friedrich Ludwig (1848 Wismar - 1925) Kód: 1

- nemecký logik, matematik a filozof. Frege je vlastným zakladateľom modernej (matematickej) logiky. Jeho filozofia matematiky, tzv. logicizmus, ktorá sa zaoberá základmi matematiky, je prvým príspevkom k modernej filozofickej diskusii matematiky. Frege je zakladateľom filozofickej logiky a filozofickosémantickej analýzy jazyka. Týmto podnietil a rozhodujúcim spôsobom spoluurčil vývin analytickej filozofie.

------------
Frege, G.>