FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam J

Justinián

Justinián I. (483 - 565) = Iustinian I. Veľký

- byzantský cisár od r. 527; upevnil otrokársky poriadok a obnovil rímske impérium. R. 529 dal zatvoriť filozofické školy v Aténach. Potlačil ľudové povstanie Niká v Carihrade r. 532 proti vydieraniu cisárskych úradníkov, pričom odstránil najnenávidenejších úradníkov. Vyvrátil Ostrogótsku ríšu v Itálii a Vandalskú ríšu v severnej Afrike. Dal spísať rímske právo (Corpus iuris civilis), vybudoval katedrálu Hagia Sofia.