FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam J

Jednotka fyzikálnej veličiny

jednotka fyzikálnej veličiny

- stanovená hodnota fyzikálnej veličiny určitého druhu, ktorá je základom kvantitatívneho porovnávania , napr. meter, sekunda, ampér (pozri sústava SI).