FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam J

Jed

jed

- toxická látka, t. j. látka, ktorá pri určitej koncentrácii spôsobuje poąkodenie biologických funkcií organizmu aľ smr».