FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam J

Jazyk matematický

jazyk matematický

- je množina všetkých matematických názvov/termínov a symbolov a konečná množina gramatických pravidiel. Termíny označujú matematické objekty, operácie s matematickými objektami a relácie medzi matematickými objektami ( L311;65).

--------------------
jazyk matematický>