FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam J

Jazyk (jakobson, r.)

jazyk ( Jakobson, R.)

- obsahuje vždy niekoľko súbežných štruktúr, z ktorých každá je charakterizo- vaná inou funkciou ( L153;219).