FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam J

Jakobson, r.

Jakobson, Roman Osipovič (23. 10. 1896 - 18. 7. 1982) Kód: 102

- americký lingvista ruského pôvodu, najvýznamnejšia osobnosť jazykovedy 20. stor., jeden zo zakladateľov pražskej školy, tvorca binaristickej fonologickej teórie dištinktívnych príznakov. Zakladateľ komunikačnej teórie jazyka.

Jakobson ovplyvnil celú modernú jazykovedu, dal impulzy aj na rozvoj teórie informácie, ovplyvnil francúzsku štrukralistickú antropológiu ( C. Lévi-Strauss) ( L534;200).

---------------
Jakobson, R.>