FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam J

Jazyk - entity jeho relevantného kontextu

jazyk - entity jeho relevantného kontextu

diskurz

komunikácia

myseľ
myslenie

reč

spoločnosť

vedomie
význam