FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Izaiáš

Izaiáš ( 8. stor. pr. n. l.)

- starozákonný prorok; biblická Kniha Izaiáša obsahuje väčšinu proroctiev o Mesiášovi.

Izaiáš začal pôsobiť v poslednom roku panovania kráľa Azarju (740 pr. n. l.) a svoju činnosť rozvinul za panovania Jótáma, Ácháza a Chizkiju. Počas jeho pôsobenia zaniká samostatnosť severnej časti krajiny, Izraela, potom Sancheríb spustoší aj južnú časť, Júdu. Za tychto okolností sa Izaiáš usiluje povzbudzovať ľud a varovať kráľov pred akýmkoľvek politickým zväzkom.

( L715;301 L50;76an.).

---------
Izaiáš>