FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Isaak ben salomon israeli

Isaak ben Salomon Israeli (ok. 845 - 940)

- židovský filozof v Španielsku, ktorý vystúpil proti kabalistickým špekuláciám a pokúszil sa spojiť aristotelizmus s novoplatonizmom; bol aj slávnym lekárom a logikom.

Pôvod a rozvoj sveta vysvetľuje pomocou zracionalizovanej teórie emanácie ( L23;196-197).

----------------------------
Isaak ben Salomon Israeli>