FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Intuitivizmus

intuitivizmus

- filozofický smer, ktorý pokladá intuíciu za prameň poznania. Hlavnými predstaviteµmi sú: Schelling, Schopenhauer, Bergson.