FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Intuícia

intuícia

- poznávanie nesprostredkované logickým uvažovaním a nezávislé od zmyslovej skúsenosti, napr. extáza, vcítenie sa a pod. Intuíciu považuje za prameň poznania najmä intuitivizmus.