FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Interpretácia rozumná (castaneda, c.)

interpretácia rozumná ( Castaneda, C.)

- sensible interpretation - blok vytvorený z významových jednotiek (333) ako zmesi senzorických údajov a ich interpretácií (napr. spôsobu chápania fyziologického účinku psychotropickej zmesi: otupelosť a strata motorického ovládania, ktorú táto zmes vyvoláva interpretovaná v systéme dona Juana ako čin, ktorým dym, v tomto prípade spojenec, berie fajčiacemu telo). Rozumná interpretácia je súcasťou systému rozumných interpretácií (333) ( L1172;15-16).