FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam J

Jednotka významová (castaneda, c.)

jednotka významová ( Castaneda, C.)

- zmes senzorických údajov a ich interpretácií (napr. spôsobu chápania fyziologického účinku psychotropickej zmesi: otupelosť a strata motorického ovládania, ktorú táto zmes vyvoláva interpretovaná v systéme dona Juana ako čin, ktorým dym, v tomto prípade spojenec, berie fajčiacemu telo) ( L1172;15).