FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Interglaciál

interglaciál

- medziµadová doba - teplé obdobie pleistocénu.