FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Intencia

intencia (lat.)

- zameranie myslenia alebo vôle na niečo, zámer, úmysel; smerovanie, zacielenie.