FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Intelekt (bergson, h.)

intelekt ( Bergson, H.)

- schopnosť uplatňujúca sa v úzkej spätosti s praktickou činnosťou. Intelekt sa orientuje predovšetkým na priestorovosť, hmotnosť, kvantitu, homogénnosť, pretržitosť, vzťah, teda na tie aspekty skutočnosti, ktoré umožňujú praktickú akciu, manipuláciu s vecami. Do sféry intelektuálneho patrí aj jazyk. Slovo je tiež zapojené do úsilia spracovať realitu, urobiť ju disponovateľnou ( L83; 153).