FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Intelekt

intelekt nem. Intellekt

- súhrn schopností tvoriť poznatky z vnemov porovnávaním, abstrakciou, pojmotvorbou, súdením, usudzovaním atď. poprípade kriticky prehodnocovať a analyzovať už získané poznatky.

-----------
intelekt>