FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Inštitúcia (sociológia)

inštitúcia ( sociológia)

- ustanovený, stereotypizovaný, rutinný spôsob konania bežný v určitej skupine alebo kultúre. Inštitúcia znamená konanie očakávané vzhľadom na riešenie určitého typu problémov, vzhľadom na uspokojenie určitej potreby ( L446;57).