FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Inštinktívne a vedomé (jung, c. g.)-i

inštinktivne a vedomé ( Jung, C. G.)-I

I1
"Jungovmu usúvzťažneniu inštintívneho a vedomého zodpovedá korelácia prírody a kultúry u Léviho-Straussa...)" ( L54;86)