FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Inocent v. blahoslavený

Inocent V. Blahoslavený (okolo 1224 - 22. 6. 1276)

- vl. menom Pierre z Tarentaise, Petrus z Tarantaise - 185. pápež (21. 1. - 22. 6. 1276). Bol predstaviteľom staršej školy dominikánov. V r. 1259 spolupracoval s Albertom Veľkým a Tomášom Akvinským na koncipovaní pravidiel štúdií pre dominikánov. Jeho komentár k teologickému pojednaniu Petra Lombarda známemu ako Sentencie, ktoré boli koncom 12. stor. odsudené ako pochybné, a v r. 1215 na Štvrtom lateránskom sneme rehabilitované, ilustruje presun od starších augustiánskych k navším aristotelovským koncepciám.